Kome sve NLP može biti od koristi i šta on podrazumeva?

by Iva

Ukoliko želite da razvijete veštinu govora, saradnje i podsticanja misli o sebi i drugima, na pravom ste mestu. Spoznaja svog karaktera, svojih veština, ali i pretpostavka šta drugi misle o vama bitan je segment za kvalitetan poslovni odnos. 

Šta znači NLP trening

Ukoliko kažemo NLP trening, to ništa specijalno ne predstavlja, ali ako bismo rekli kompletnu frazu i neuka osoba mogla bi da pretpostavi o čemu se radi. Neuro-lingvinističko programiranje bio bi pun naziv ispitivanog pojma. A ako bismo svaku reč pojedinačno objasnili, bukvalan prevod bi glasio: 

  • Neuro – bi se odnosilo na informacije koje se primaju iz spoljnjeg sveta i obrada tih informacija kroz naše razmišljanje i shvatanje; 
  • Lingvinističko – odnosi se na reči i percepciju tih reči, jer sve što se dešava i sva osećanja često se rečima mogu iskazati; i na kraju
  • Programiranje – odnosi se na ljudske navike. NLP program koristi promenu ustaljenih navika i uspostavljanje jedinstvenog modela. 

Kome sve doprinosi upotreba NLP veština?

Razvojom i upotrebom NLP veština umnogo će biti kvalitetniji životni i radni odnos sa prijateljima, poslovnim saradnicima ili pak običnim poznanicima. Zahvaljujući usavršavanjem istih moći ćete da kontrolišete usvajate određene informacije. Uspećete da se oslobodite neželjenog ponašanja, uspostavićete bolju komunikaciju sa saradnicima, smanjićete stres, ostvarićete ciljeve i drugo. 

Šta sve pruža ovaj model?

Odgovor bi bio isuviše logičan. Model NLP pruža metodologiju, znanje, veštine, način razmiljanja i usvajanja informacija, način rezonovanja korisnih od nebitnih informacija i sl. Zahvaljujući usvojenim veštinama ovog modela možete razvijati vašu ličnost na profesionalnom planu.

Kako se sve to ostvaruje?

Koncipirano je sve preko adekvatnih treninga. Odnosno, postoje treninzi za personaliti osobe ili osobe koje žele podsticanje tih veština radi koristi svakodnevnog razgovora i življenja, gde nemaju krajnju nameru profesionalnog usavršavanja. Ili sa druge strane treninzi koji su koncipirani isključivo za usavršavanje radi građenja poslovne karijere. Odnosno, kako se kreira poslovni sastanak, šta poslovni partner misli o vama, uticaj liderstva i sl. Upravo iz tih razloga moguće je podeliti treninge na nivo. Prvi nivo je početni, a treći nivo je najviši nivo edukacije

Sertifikati

Pohađanje treninga usloviće dobijanje sertifikata kojim ćete pravdati usvojene modele, alate i aktivnosti iz NLP-a. Sertifikat značajno može obogatiti vašu biografiju i biti od koristi ukoliko aplicirate za određena radna mesta. Birajte one programe kod kojih se na kraju obuka završava sertifikatima. 

Online NLP obuka

Pored klasične ili tradicionalne nastave uspostavljene između predavača i slušaoca, stacionirane u školi ili nekoj ustanovi postoji i model na daljinu. Odnosno, online model. Sve češće prisutna upotreba računara, interneta i tehničkih pomagala uslovila je olakšice u svim oblastima, pa tako i u ovoj. Moguće je pohađati kurseve za usavršavanje alata NLP-a putem online-a. Dobar je model, pruža sve ono što bi inače pružala nastava koncipirana na tradicionalnom tipu nastave. Prednost se ogleda u tome što polaznik neće gubiti vreme na odlazak i povratak sa kursa. Od svojih kuća može se adekvatno pohađati kurs i usvajati znanja. Predavači su identično postavljeni kao kada je u pitanju klasična nastava, a završetak obuke pohađane online putem okončava se sertifikatom. Sve je stvar afiniteta i želje. 

Related Articles

Leave a Comment