Korisni saveti za upotrebu kompresora za vazduh

by Iva

Kompresori za vazduh su uređaji koji koriste kompresiju (stiskanje) vazduha i stvaranje kompresovanog vazduha pod tim pritiskom. Njihova ključna uloga je u mnogim industrijskim i kućnim sistemima, jer omogućavaju brojne procese koji zahtevaju „sitsnuti“ vazduh, odnosno, rad pod vazdušnim pritiskom. 

Glavna funkcija kompresora za vazduh je da usisa atmosferski vazduh, strisne ga i pohrani pod određenim pritiskom. Kompresovani vazduh se može koristiti u različite svrhe, kao što je napajanje pneumatskih alata, održavanje pritiska u pneumatskim sistemima, prskanje farbe, pumpanje boje, kao i u drugim sistemima koji za svoj rad podrazumevaju vazdušni pritisak. 

Kompresori za vazduh se razlikuju međusobno prema sistemima koje koriste za stiskanje vazduha, pa tako postoje klipni, rotacioni i centrifugalni. 

Upotreba kompresovanog vazduha

Ovi uređaji omogućavaju neometan rad u različitim industrijama koje koriste kompresovani vazduh u različite svrhe, uključujući napajanje alata, pokretanje pneumatskih sistema, podmazivanje mašina, prskanje ravnomerno boja, pranje, kontrole procesa… Pored toga, kompresori za vazduh se koriste i u kućnim radionicama za napajanje alata kao što su pneumatski čekići, pneumatski pištolji za skidanje vijaka, pištolji za farbanje… Rad sa kompresorima za vazduh zahtevaju visoku pažnju kada se govori o bezbednosti, jer rad sa njima može da bude i opasan. Zato je važno da se uvek pridržavate pravila datih u uputstvima za upotrebu, da pravilno rukujete kompresorima i uređajima sa kojima su povezani, ali i da pratite određene savete o njihovoj upotrebi i održavanju.

Uticaj toplote na rad kompresora

Visoke temperature, da li spoljašnje koje su prisutne tokom letnjeg perioda, ili u nekom zatvorenom prostoru, imaju veoma veliki uticaj na rad kompresora za vazduh. Na prvom mestu, sami kompresori za vazduh imaju manji protok, jer ne uspevaju dovoljnu količinu vazduha da uvuku, manja je gustina vazduha, pa to dovodi do dužeg rada uređaja. 

Kako je vazduh koji se nalazi u kompresoru zagrejaniji, to je i više kondenzacije u njemu, pa uređaji za sušenje duže rade, a filteri kroz koje vazduh prolazi postaju brzo „začepljeni“.  Ovo je još jedan razlog zašto uređaj duže radi, jer je prosto vazduhu potrebno više vremena da prođe kroz filtere koji nisu očišćeni, pa je vođenje računa o njima od presudnog značaja, jer je filtririzacije neminovan proces u kompresovanju vazduha.

Kada se radi napolju, posebno u letnjem periodu, sam vazduh ima više čestica koje mogu da kontaminiraju kompresor. To može, recimo, da bude polen, pa i to dovodi do dužeg procesa rada i dužeg rada samog uređaja, što ukazuje na važnost održavanja samih kompresora koje je redovno i uredno. 

Održavanje kompresora za vazduh

Da bi uredno radili, ispravno u svakom trenutku, ali i da ne bi dolazilo do kvarova, te da bi imali dug radni vek, kompresori za vazduh moraju redovno da se održavaju i čiste. Šta to sve podrazumeva? Nekoliko je stavki važno redovno proveravati. 

Najpre proveritr drenaže kompresora i rezervoar za vazduh, a nakon toga je bitno detaljno očistiti hladnjake i otvore za ventilaciju. Već smo pomenuli važnost procesa filtrizacije, što znači da filteri za vazduh i ulje moraju biti uvek čisti, kako bi uredno i kraće radili. Na kraju, kompresor nikada ne instalirajte u području gde je temperaturni opseg iznad onog koji je preporučen za rad. 

Related Articles

Leave a Comment