Nabavka kancelarijskog pribora uz obezbeđivanje dovoljno prostora za potrebnu arhivu

by Iva

Pored osnovnog kancelarijskog materijala i nameštaja, za produktivnost zaposlenog bitnan je izgled radnog enterijera. Radi što bolje produktivnosti rada kao i postizanja radnih ciljeva sa zadacima, kancelarijski materijal ima posebnu ulogu.

Sve što se inače nalazi u radnoj sredini, utiče na produktivnost rada, počev od nameštaja, boje zidova, osvetljenosti prostorije, broja zaposlenih, kvadrature prostora i mnogih drugih faktora radne sredine. Kod pojedinih radnih zadata, za zaposlenog je potrebno nabaviti kreativni kancelarijski materijal koji svakako utiče na raspoloženje i produktivnost u radu. Svaki radnik od potrebnog materijala treba imati osnovne stavke za obavljanje radnih zadataka.

Održavanje radnog prostora uz arhiviranje kancelarijskog materijala

Poslodavci od zaposlenog očekuju ozbiljnost odgovornost i urednost tokom aktivnog radnog vremena. Oni koji najviše radnog vremena provedu u sedećem položaju uz kucanje, overavanje ili ručno ispisivanje  dokumentacije, radni sto im mora biti uredan, radi lakšeg snalaženja. Celokupni kancelarijski materijali koji se trenutno ne koriste ili zbog svoje zastarelosti imaju manju upotrebljivost, uredno se moraju odložiti na propisano mesto. 

Kancelarijski materijal i njegova cena za svakog poslodavca predstavljaju budžet sa detaljnim planom, kako bi svaki zaposlen imao sredstva i predmete za rad. Cene su izuzetno dostupne, pri čemu kupovina kancelarijskog materijala na velike količine utiče na njeno umanjenje. Da bi celokupni sadržajni materijali bili što uredniji, precizno upakovani i složeni, savetuje se nabavka mapa za obeležavanje uz oznake i pregrade radi bolje upotrebljenosti.

Najpotrebniji kancelarijski materijali

Od obima poslovanja, broja zapolsenih, radne sredine i težine radnih zadataka, zavisi nabavka kancelarijskog materijala. Osnovni materijali podrazumevaju radne sveske, olovke, klasere ili registratore, spajalice, police za arhiviranu dokumentaciju, digitron, makaze i ostali kancelarijski materijal za svakodnevnu upotrebu. 

Registratori se obično izrađuju u vidu kutija sa dovoljno prostora za uredno pakovanje i razvrstavanje dokumentacije. Dokumenta se slažu u providne folije, koje mogu biti obeležene slovima ili oznakama za lakše raspoznavanje. Registratori se izrađuju u više boja, pri čemu se tamne boje poput crvene obično upotrebljavaju za isticanje važnih dokumenata. Police za pakovanje dokumentacije se ističu po svom izgledu i mestu na kome obično stoje, njihovo mesto je obično na radnom stolu zaposlenog. 

Sve više prisutan kancelarijski materijal je onaj za prezentaciju kao sredstvo vizuelne komunikacije. Cena navedenog kancelarijskog materijala je isplativa u pogledu produktivnosti rada i postizanja željenih ciljeva. Obično su u upotrebi radni materijlai poput projektora sa platnima, bele table za pisanje, flomasteri, razni planeri ili table za postavljanje poruka. 

Najzastupljeniji pisaći kancelarijski materijal

Bez papira i olovaka koje ostavljaju jasan otisak, nema izražavanja jasnih stavova i pisanja bitnih beleški. U upotrebi su hemijske olovke različitih boja i promera mina. Tehničke olovke sa minama su bitan kancelarijski materijal za crtanje, naročito arhitekstonskih planova ili vežbi koje zahtevaju izostanak digitalizacije. Uz upotrebu tehničkih olovaka, koriste se i grafitne olovke kao dosta jeftinije sredstvo pisanja. Uz ovakav tip olovaka potrebno je nabaviti zarezač. Pored pisanja beleški na radnim zadacima, radi lakšeg isticanja bitnih stavki i delova teksta, koriste se markeri različitih boja i debljina otiska. Takođe se primenjuju flomasteri ili uljani markeri a po potrebi korektori za popravku grešaka nakon pisanja.

Related Articles

Leave a Comment