Polaganje za AM kategoriju – šta sve treba da znate?

by Iva

Mnogi su čuli ali nisu baš sigurni šta podrazumeva AM kategorija kada je polaganje vozačkog ispita u pitanju.

Ova vrsta kategorije odnosi se isključivo na vozila koja se ne mogu kretati brže od 50 km-h, sa konjskom snagom ne većom od 4kw. Dakle, reč je o „lakim“ četvorotočkašima, mopedima i triciklima sa snagom motora manjom od pedeset kubika. 

Ukoliko vas zanima am kategorija cena može varirati u auto školama

Kada kažemo am kategorija cena je nešto što većinu polaznika može interesovati. Odgovor će zavisiti od toga da li kandidat možda već ima dozvolu za B ili neku drugu kategoriju (time se cena znatno umanjuje). 

Kakvi su uslovi za upis?

Danas, prema najnovijem Zakonu o saobraćaju i bezbednosti, lice koje je već napunilo petnaest godina stiče pravo da se upiše u neku auto školu radi obuke i daljeg polaganja. Ipak, da bi se izašlo na vozački ispit kandidat treba da bude godinu dana stariji. Sa šesnaest godina on praktično može da poseduje vozačku dozvolu za AM kategoriju. Naravno, pre toga mora da položi ispit (teoretski i praktični deo). 

Neretko se dešava da kandidati povedu nekog od roditelja kako bi sa auto školom potpisali ugovor s obzirom da su maloletni i još uvek nemaju ličnu kartu. Sa potpisanim ugovorom kandidat već može da krene sa pohađanjem časova teorije, dok će mu pre prvog časa vožnje biti neophodno lekarsko uverenje.

Koju auto školu odabrati?

Savet: onu koja vam uliva poverenje da ćete za predviđeno vreme naučiti sva saobraćajna pravila i propise i da ćete biti savestan i odgovoran vozač u saobraćaju. Mnogim auto školama je cilj da za kratko vreme prime što više polaznika pri upisu pa se često dešava da instruktori ne mogu da postignu da se ravnopravno posvete svim kandidatima. 

Zbog toga ne treba žuriti kod odabira auto škole. Najpre se dobro raspitati, ili čak dobiti od nekog kandidata preporuku škole koja je ispunila sva njegova očekivanja u toku obuke. 

Koliko vremenski traje obuka za AM kategoriju?

Dužina trajanja obuke direktno zavisi od toga da li polaznik već ima vozačku dozvolu za upravljanje četvorotočkašem kao što je automobil. Ukoliko je to slučaj, biće neophodno da prisustvuje časovima teoretske obuke (ukupno 7 časova) i isto toliko časovima vožnje. 

Ako se desi da kandidat nema položeno za automobil, moraće da prođe kroz kompletnu teorijsku obuku koja podrazumeva prisustvo na svih četrdeset školskih časova. Praktična obuka traje sedam časova i na vozački ispit se može izaći tek kad kandidat položi teorijski ispit i bude aktivan na svim časovima praktične obuke. 

Kako izgleda sama obuka?

Slično kao i kod drugih kategorija. Za početak, tu je izlazak na poligon, a zatim kombinovana vožnja u naseljenim i nenaseljenim mestima. Kandidat sve vreme obuke koristi motocikl koji je u vlasništvu auto škole koju je upisao. Taj motocikl mora biti redovno servisiran i apsolutno bezbedan za kandidata koji se na njemu obučava. 

Kada se položi praktični deo, kandidat dobija probnu dozvolu koju koristi sve dok ne napuni 21 godinu. Sa probnom dozvolom kandidati su ograničeni kada je kretanje u određenom vremenskom periodu u pitanju.

Related Articles

Leave a Comment