Rad u Nemačkoj i Austriji

by Vlada

Potrošačka korpa u Srbiji je oduvek bila skupa, barem kada se pogleda plata, tako da je za jednu četvoročlanu porodicu potrebno mnogo više od onoga što supružnici zarade na mesečnom nivou. Često se rade dodatni poslovi, što ugrožava porodični život, jer vi svakako imate potrebu da vreme posvetite i svojoj deci, izlasku sa prijateljima, i mnogim drugim aktivnostima. Zasigurno ne spadate u ljude kojima su dva odela – radno odelo i pidžama. Život je mnogo širi i sadržajniji od toga, ali onda bi trebalo da imate novac kojim ćete sve to da priuštite.

Flags of Germany

Zbog toga ljudi već decenijama unazad razmišljaju o boravku i radu u državama koje imaju visoki standard, a to su Nemačka i Austrija. U ovim zemljama, važi pravilo, red, rad i disciplina, tako da će svako biti plaćen prema onome koliko vredi i koliko je produktivan. Ono što je veoma zanimljivo, u Nemačkoj i Austriji, više se gleda koliko vi zaista znate da radite posao za koji ste aplicirali, od diplome koju prilažete. Primera radi, ako ste aplicirali da budete stolar, biće važno kako izgleda neki stolarski rad ili na primer, kuhinja koju ste uradili, od toga da imate diplomu ili završen kurs.

Naravno, drugačija je situacija kada želite da budete doktor, arhitekta, medicinski tehničar i slično, ali se u kranjoj liniji uvek gledaju vaši radni učinci i to je bitnije od bilo kog dokumenta. Dokumenti, kao što su diplome, omogućavaju vam samo da zasnujete radni odnos, a dalje zavisi od vas.

Da biste radili u Nemačkoj ili u Austriji, neophodno je da znate jezike ovih zemalja, a to je nemački jezik. Nemački jezik možete da naučite na raznim nivoima u školama jezika i da za to steknete pisani dokaz ili diplomu. Postoje poslovi u kojima morate da komunicirate sa ljudima na nemačkom, tako da će vam u ovom slučaju, biti potreban viši nivo znanja jezika od osnovnog.

Family with cute little child. Father in a gray sweater. Sunset background.

Nekada se ljudi sele privremeno u Nemačku ili Austriju, jer žele da za par godina obezbede veće prihode, koje bi uložili u kupovinu stana ili kuće u Srbiji i slično. Ponekad je razlog takav da se  porodice sele trajno, bez želje da se ikada vrate, jer su tamo svili porodično gnezdo i našli dobre uslove za život, svoj i svoje dece.

Šta god bio vaš motiv za odlazak u Nemačku ili Austriju, bitno je da prevedete sva dokumenta koja će vam biti tražena od nadležnih institucija tih zemalja. Pre svega, tu su izvodi iz matičnih knjiga i to su izvod iz matične knjige rođenih, venčanih, umrlih. Kada se seli čitava porodica, tada se obavezno traži izvod iz matične knjige venčanih, da bi se dokazao brak. Pored ovih dokumenata, sudski tumač za nemački jezik overava i rešenja iz ostavinskih rasprava, ugovore i predugovore, dozvole, licence, diplome, i mnogo toga još.

Bitno je napomenuti, da vi možete da budete sposobni da samostalno prevedete neki dokument i da to bude čak i besprekorno tačno, ali da to neće imati nikakvu pravnu snagu, niti ćete moći da koristite to u zemlji u koju ste se zaputili, pošto nije overeno pečatom sudskog prevodioca.

Sudski tumači upravo tome služe – da prevedu sve što vam je potrebno i da daju pravnu validnost dokumentu, tako da njime možete da ostvarite svoja prava.

Postupak izgleda tako što donosite dokument kod sudskog tumača, koji preuzima, i saopštava vam cenu, kao i rok kada će biti gotov i spreman za preuzimanje. Nakon toga, prvi prevod radi jedan prevodilac, posle čega prosleđuje drugom, koji vrši proveru, da li postoje izvesne greške. Ako ih ima, drugi prevodilac sve to ispravlja i onda prosleđuje trećem prevodiocu, koji samo vizuelno pregleda dokument, i overava ga otiskom pečata sudskog tumača. Sada imate sve što vam je potrebno, a mogućnosti za grešku su smanjene na minimum, pošto su prevođenje radile tri osobe, koje su stručne.

Poslovi za koje apliciraju naši ljudi koji odlaze u Nemačku i Austriju su obično lekarske profesiije, rad sa decom i starim ljudima, kao i zanati.

Svedoci smo da je dosta medicinskog osoblja, doktora i tehničara, otišlo put ovih zemalja, jer tamo postoji potražnja za ovim kadrom. Osim toga, plate su dosta više, pa je to glavni motiv zbog čega ljudi odlučuju da odu i da nastave život daleko od Srbije. Porodice se nekada vraćaju u rodnu zemlju, a nekada ostaju trajno da žive u Nemačkoj ili Austriji, jer deca tamo kreću u škole, savršeno nauče jezik, i završavaju fakultete, zapošljavaju se…

Flag of Austria .

Zanati su jako traženi u Nemačkoj i Austriji, tako da posao relativno lako mogu da nađu zavarivači, moleri, ljudi koji izvode gipsane ukrasne i dekorativne radove, vozači, električari, vodoinstalateri… Žene često nalaze posao kao negovateljice starih osoba, kao medicinske sestre koje rade i po kućama, poput patronažne službe, i bebi siterke, koje uskaču da pričuvaju decu kada su roditelji odsutni. Isto tako, dadilje su u razvijenim zemljama jako popularne, a glavni razlog je taj što su oba roditelja zaposlena, pa stoga nema ko da se adekvatno brine o detetu. Razlika između dadilje i bebi siterke jeste u tome što dadilja praktično živi u porodici u kojoj radi i postaje nešto kao baka detetu, dok bebi siterka je samo povremeno tu, i to par sati dnevno ili nedeljno. Kada ste dadilja u Austriji ili Nemačkoj, tada možete da računate da imate i plaćen smeštaj i boravak. Često je uračunata i hrana, što sve olakšava, jer će vam troškovi biti manji.

Životni standard u Nemačkoj i Austriji je daleko viši nego u Srbiji, tako da ljudi računaju da će biti plaćeni za rad onoliko koliko vrede. Ukoliko su ovo i vaši snovi, onda je najvažnije da se na vreme pripremite, tako što ćete se raspitati koja vam je sve dokumentacija potrebna a onda je odneti na overu i prevod kod sudskog tumača i prevodioca. Nakon što vaši dokumenti dobiju pravnu snagu, možete da ih koristite u Nemačkoj i Austriji da biste ostvarili prava koja želite.

Cene usluge sudskih tumača su veoma realne, tako da su svakome dostupne. Prevodi koji su hitni, imaju nešto višu cenu, iz sasvim razumljivih razloga, i uvek su besprekorno tačni.

Related Articles

Leave a Comment