U kojim situacijama je potrebno iznajmiti kamion s korpom?

by Vlada
Iznajmljivanje kamiona sa korpom

Kamioni postoje razni i koriste se za različite namene. Neki samo prevoze teret, bio on manji ili veći, dok drugi voze rasuti teret. Uglavnom, neophodni su, a u ovom tektu ćemo govoriti o posebnoj vrsti kamiona a to je ona koja ima korpu.

O čemu se tačno radi?

Viđali ste verovatno kamione koji imaju jedan deo, koji nalikuje na korpu, i u kojem se nalaze ljudi, majstori, koji su tu da završe određeni posao. To su često radovi na visini, gde nije moguće prići merdevinama, jer bi to bili rizično. A osim toga, ako se penjemo merdevinama, mi nismo u mogućnosti da ponesemo alat koji je potreban za rad, rezervne delove i šta god bi moglo da treba.

Dakle, ovaj kamion se koristi kada treba da se popravi fasada neke zgrade, recimo. U gradu je bilo nevreme, i oštetio se deo fasade, tako što je vetar nosio sve što mu se našlo na putu – smeće, grane drveća i slično. Sada to treba popraviti. Kako prići tom delu zgrade, osim nego kamionom koji ima dizalicu. On će podići i ljude i alat i materijal kojim će oni završiti posao.

Dakle, ovo je jedan primer, a drugi bi mogla da bude kompletna restauracija fasade. To je slučaj kada se fasada radi iz temelja, od početka do vrha, i na taj način se dobija potpuno novo ruho jedne zgrade.

Treći primer korišćenja kamiona sa dizalicom je kada treba da se odseku neke stare grane drveća ili ceo gornji deo starog drveta i to nije moguće da se uradi sa zemlje, niti merdevinama, jer bi bilo previše rizično. Dakle, ovde nam je potreban kamion koji ima dizalicu, kako bismo izbegli sve potencijalne neugodne situacije, pa čak i fatalne ishode.

Ipak, šta da radimo ako nam kamion sa dizalicom treba samo za jedan posao i nikada više? Rešenje nije svakako, da kupujete ovo vozilo, već da ga iznajmite. Postoje firme koje se time bave i koje će iznajmiti ovo vozilo na broj dana koliko je vama potrebno.

Pri dogovaranju posla, sve definišete sa firmom koja vam pruža usluge, i cenu i broj sati, ako je potrebno svega nekoliko sati u toku jednog radnog dana.

Ovi kamioni su novi, prošli su kroz sve tehničke preglede, tako da možete da budete sigurni da su vaši radnici bezbedni i osigurani dok obabljaju svoj posao. Jer, realno gledano, poslovi na visini nose uvek sa sobom određen rizik, i to je rizik od pada. To može da bude i nesrećan slučaj, i zbog svih mera predostrožnosti se traži posebno zdravstveno uverenje od lekarske komisije da je određeno lice sposobno zdravstveno da radi radove na visini. U te radove, spada i rad u korpi kamiona koja se podiže na određen broj metara.

Javite se da se dogovorimo o svim detaljima, postoji i poseban popust, ako kamion sa korpom iznajmljujete na duže vreme, ako imate radove koji su većeg obima. Ali, u svakom slučaju, iznajmljivanje kamiona sa korpom je daleko najbolje rešenje, posebno ako je firma sa kojom radiite od poverenja, u smislu da su svi njeni kamioni maksimalno ispravni.

Related Articles

Leave a Comment