ŠTA SU RELEJI I KOJA JE NJIHOVA SVRHA?

by Iva

Kako je korišćenje električne energije neophodno u svakodnevnom obitavanju i vršenju gotovo svih delatnosti, nužno je obezbediti i zaštitu opreme i ljudi. U tome značajnu ulogu imaju releji, koji su sastavni elementi kako instalacija, tako i mnogih uređaja, aparata i mašina. Usled brojnih prednosti njihove primene, ona biva sve rasprostranjenija.

ULOGA

Predstavljaju električne komponente, te su danas faktički nužni delovi električnih instalacija i mnogobrojnih uređaja. Pomoću njih se reguliše rad strujnih kola, tačnije pokreće ili zaustavlja, pod različitim uticajima. Osnovna uloga releja jeste zaštitna jer regulisanjem rada strujnih kola oni štite kako instalacije od brojnih oštećenja, opremu od kvarova, tako i proizvodne procese čine bezbednijim, a, naposletku, rad i život ljudi sigurnijim.

NAČIN RADA

Sastavljeni su od rama, kotve, opruga i elektromagneta, koji je ključan jer upravo on privlači, odnosno udaljava električnu energiju koja prolazi kroz namotanu bakarnu žicu na gvozdenom jezgru, čime se dalje uspostavlja otvaranje i zatvaranje strujnih kontakata. Načelno, oni kontrolišu protok struje, što je u osnovi rada mnogih uređaja. Na njima se nalaze i kontakti različitih napona, zahvaljujući kojima se mogu povezati sa više kablova. Osim elektromagnetnih, postoje i elektronski releji kojima je osnovni princip rada baziran na postojanju poluprovodnika.

NAMENA

Primarno su namenjeni ostvarivanju visokog nivoa bezbednosti bilo kakvog rada vezanog za električnu energiju. Naime, štite od mehaničkih i drugih oštećenja zbog kojih mogu nastati veliki gubici, odnosno, njihovom upotrebom čuvaju se mašine i uređaji. Praktični su i u proizvodnim sistemima jer se rad različitih mašina i uređaja sa visokim naponom može pokretati, odnosno prekidati tako da to bude bezbedno. Generalno, njima se ostvaruje pokretanje i prekid rada mnogobrojnih aparata uz prisustvo visokog napona, a procesi koji se kontinuirano ponavljaju bivaju ostvareni uz visok nivo kvaliteta.

VRSTE

Postoji više vrsta releja. Prema sferi upotrebe dele se na opšte i specifične, namenjene određenom polju upotrebe, te se tako razlikuju, na primer, automobilski, strujni, strujno-naponski, indukcioni, frekventni itd. Podela releja vrši se i spram načina napajanja. Oni koji koriste i jednosmernu i naizmeničnu struju predstavljaju obične, dok postoje i polarizovani elektromagnetski releji koji koriste jedan smer struje. Kao deo određenih uređaja naročito se ističu takozvani vremenski releji, koji su odlikovani time da se prekid strujnog kola može postići u željenom trenutku.

ODLIKE

Specifikuje ih otpornost na različite visine napona, temperaturne razlike od -40 do +80 stepeni, jednostavno se koriste i održavaju. Mogu se pokretati ručno, ali i automatski, što je danas naročito prisutno usled tehnološkog razvoja i sve većeg nivoa digitalizacije.

PREDNOSTI

Rasprostranjenoj primeni releja prevashodno doprinosi njihova uloga, te bivaju gotovo neizostavni. Kako čine da strujni tokovi bezbedno i pravilno funkcionišu, zahvaljujući njima neće doći do strujnih udara ili neočekivanih kvarova, te će i ljudi i oprema biti zaštićeni, što njihovu korisnost čini višestrukom. Budući da se njima stvara otpornost opreme, čak i kada dođe do nestanka struje, ona će biti zaštićena. Takođe, tokom povezanih proizvodnih procesa mogućno je odvojeno pokretati i prekidati strujna kola. Iako ponekad mogu zauzimati dosta mesta i proizvoditi šumove, benefiti koje pružaju ipak prednjače.

Related Articles

Leave a Comment