Kada se radi analiza spermograma i kako?

by Iva

Svetska zdravstvena ogranizacija (WHO) propisala je smernice za primenu analize spermograma kao i sve ono što što prati ovaj postupak. Ovo je važno sa aspekta standardizacije celokupnog procesa i uspostavljanje ujednačenih praksi postupanja i tumačenja širom sveta kako bi se dobili uporedivi podaci i rezultati. 

Nativnim pregledom semene tečnosti dobijaju se podaci o ukupnom broju spermatoizoida, ali se određuju i neke njegove kvalitativne osobine – o njihovoj pokretljvosti, ali i zapremini, viskoznosti, brzini likvefakcije, pH vrednosti kao i boji ejakulata (spermokultura).

U kojim slučajevima je potrebno da se radi ova analiza?

Spremogram analiza je brza, laka, efikasna i cenovno povoljna analiza za koju se odlučuju bračni parovi pri ispitivanju problema sa začećem i neplodnosti. U državnim i privatnim laboratorijama se izvodi jednostavno i lako. 

Analiza semena predstavlja veoma značajan test za dijagnostiku muške neplodnosti jer se određuje nivo njihovog kvaliteta za proces začeća. Zato mnogi kažu da spermogram analiza predstavlja ličnu kartu muške plodnosti. 

Na ovu dijagnostičku metodu uputiće vas lekar specijalista kada je potrebno da se utvrdi razlog nemogućnosti začeća ili otklone potencijalne pretpostavke. 

Priprema pacijenta i tok postupka

Kao i za bilo koju drugu analizu iz ovog spektra važno je dobro se pripremiti i poštovati savete lekara i preporuke medicinskog osoblja kako bi dobijeni rezultati bili što validniji i pouzdaniji. 

U sam proces pripreme spada pravilo apstinacije od polnog odnosa od najmanje 3 do najviše 5 dana. Tokom tog perioda apstinencije preporučuje se smanjenje ili potpuna apstinencija i od pušenja cigareta ili konzumiranja alkohola. 

Dakle, uzorak se ne donosi od kuće, već je uzorkovanje nepohodno izvršiti u laboratoriji u kojoj treba da postoji poseban prostor namenjen upravo za to. Uzorak sperme dobija se masturbacijom bez upotrebe kondoma, a pre čega je potrebno urinirati i uro-genitalnu oblast dobro oprati običnom vodom i osušiti je. Koristi se sterilna posuda sa širim otvorom kao što je to bočica za urin, jer je potrebno da se sakupi celokupna količina. I poslednji korak koji je jako važan odnosi se na zabeležbu tačnog vremena uzorkovanja. 

Važno je obavestiti medicinsko osoblje o uzimanju bilo kakvih lekova ili suplemenata jer to ili neko drugo virusno i bakterijsko oboljenje mogu uticati na parametre i krajnji rezultat.  

Preporučuje se da se spermogram analiza radi nekoliko puta u periodu od 3 do 6 meseci kako bi se dobili validniji podaci, a kvalitet sperme preciznije odredio.

Na šta mogu ukazivati dobijni rezultati?

Rezultati dobijeni spermogram analizom predstavljaju vrlo korisne, validne i klinični značajne informacije koja se koriste za procenu prognoze fertiliteta, zatim za postavljanje dijagnoze infertiliteta, kao i kod izbora odgovarajuće terapije ili praćenja toka i efekata iste. Na osnovnu rezultata se definiše i određuje da li je potrebno uključiti muškarca u proces lečenja ili ne. 

Na osnovu samo ovih rezultata nije moguće utvrditi tačno ili predvideti da li će neka osoba postati roditelj, ali su veoma korisne sa druge strane u kategorizaciji mušakraca u grupe sa različitim novoima verovatnoće za ostvarivanje začeća u određenim vremenskim intervalima u kombinaciji sa dobijenim rezulatitama analiza koje je žena uradila. 

Dobijeni rezultati spermograma se tumače i sagledavaju sa više aspekata. Može se utvrditi oligospermija kada je smanjen broj spermatozoida, ili azospermija kada postoji potpuno odsustvo. Zatim normospermija koja govori u prilog tome da je nalaz u granicama normale ili teratospermija koja ukazuje na stanje u kome postoje abnormlanog oblika spermatozoida. 

Ova tumačenja i davanje konačnog nalaza i mišljenja daje lekar specijalista. 

Related Articles

1 comment

Kako vam SEO može pomoći u poboljšanju rangiranja na Google-u - Izvor Znanja 21. октобар 2023. - 22:29

[…] faza optimizacije vašeg veb sajta za je analiza konkurencije. Ova analiza obuhvata detaljan pregled konkurentskih sajtova koji se rangiraju visoko […]

Reply

Leave a Comment