Mornarica u službi trgovine

by admin

Zamislite jednog trgovca iz Dubrovnika koji želi da proda svoju robu na teritoriji Srbije. Sada zamislite da tog trgovca stavimo u vreme čije se godine pišu trocifreno.

Istorijski dokazi kažu da je Dubrovnik trgovao čak i sa krajevima današnje južne Srbije i Bugarske, a o tome svedoči dubrovačka povelja. Razvijanje trgovine išlo je i sa razvojem mornarice, ali su pojedini trgovci svoje mreže gradili po crkvama i manastirima. Stoga se, neretko, događalo da kopneni putevi vode dubrovačku so, skroz u središte kontinenta. Ipak, sve što je moglo morem da stiže u daleke krajeve, ukrcavalo se i plovilo. Nije se mnogo toga promenilo kada je reč o trgovačkim mornaricama koje i dan danas svoj posao rade širom čitavog sveta.

Sudbina trgovačkog broda

Kada govorimo o trgovačkom brodu, možda je najbolje da ga definišemo kao plovilo koje je napravljeno da služi u komercijalne svrhe. Teret se ovim brodovima doprema svuda po svetu, pa je veoma važno kako se pakuju proizvodi. Čvrsti proizvodi se odlažu u velike kontejnere za transport. Veoma se često i već dugo, za transport tereta i njegovo pakovanje koristi i rebrasti karton, kartonske kutije, ali i pvc materijali. Takvih brodova, na moru je danas zaista puno. Svi ti brodovi, čine trgovačku mornaricu jedne zemlje. Iako u mirnodopskim uslovima ove lađe služe kao transportne, nije retko da se tokom ratnih uslova, oni koriste da opskrbljuju ratnu mornaricu.

Zbog lakših poreskih oslobađanja, mnogi brodovi danas plove pod zastavama Liberije i Paname jer su preregistrovani na te države. Međutim, najveća svetska trgovačka flota plovi pod zastavom Grčke i iznosi oko 16% svetske tonaže.

Brodovi lutalice

Kada govorimo o teretnim brodovima, mnogima najpre padnu na pamet linijski. Oni robu transportuju na već zacrtanim rutama i njihova putovanja zavisna su od prethodno utvrđenih morskih magistrala. Za razliku od brodova koji plove na ustaljenim rutama, postoje i tramp brodovi koje mnogi nazivaju lutalicama. Oni nemaju prethodno ucrtane puteve i veoma često koriste se za kontrabandu, odnosno šverc. Kada je među ljudima i životinjama lutalica, zbog čega ih naprosto ne bi bilo i među brodovima?

Džin među brodovima

Mont je najveći supertanker, a plovio je pod zastavom Norveške. Izgrađen je 1976. godine, a povučen je iz upotrebe 2004 godine, nakon čega je služio kao skladište za naftu.

Smatra se jednim od najvećih ikada izgrađenih brodova, a građen je u brodogradilištu Sumitomo Heavy Industries po nalogu grčke kompanije koja je bankrotirala malo pre preuzimanja broda. Zbog toga ga je brodogradilište prodalu hongkongškom brodarskom udruženju. Plovio je pod raznim zastavama i imenima – Portos, Opama, Seawise Giant, Jahre Viking, a posledjni signal dao je 14. jula 2009. pod singapurskom zastavom. Ako bismo ga uporedili po veličini, ovaj brod je, kada bi se uspravio, veći i od Ajfelovog tornja i od Empire state zgrade u Nju Jorku, a dugačak je čak 458,45 metara. Iako je išao tek nekih 13 čvorova , smatrao se relativno brzim tankerom.

Izrezan je 2010. godine nakon što je u potpunosti završio svoju plovidbenu karijeru i prestao da postoji. No, ostao je inspiracija mnogim kompanijama da se svojom megalomanijom i dalje takmiče.

Related Articles

Leave a Comment