Kada je ulaganje u mašine dobra investicija?

by Iva

Većina ljudi ima potrebu da razvije svoj sopstveni biznis, koji će im omogućiti realizaciju sopstvenih ideja i proboj na domaće, ali i inostrano tržište. Međutim, da bi se svaki posao obavljao precizno, brzo i efikasno, postojanje odgovarajućih mašina je više nego bitno. To se odnosi na različite grane privrede, kao što je građevinarstvo, ali i poljoprivreda i drugi vidovi radova, koji su kod nas dominantni.

U tom smislu, postojanje i korišćenje telehendera ima široku primenu, kako na gradilištima, tako i na stovarištima, magacinima, farmama, poljoprivrednim gazdinstvima, kao i na svim prostorima gde je neophodno podizanje i prenošenje velikih tereta na različite visine. Tada je investiranje u ovu vrstu mašina dobar korak ka što produktivnijem obavljanju različitih poslova. 

Gde se vrši prodaja telehendera u Srbiji?

Telehenderi predstavljaju sve popularnije mašine u građevinskoj industriji, poljoprivrednoj proizvodnji i svakoj vrsti poslova koji se obavljaju na različitim visinama, kao i za prenos velikih tereta. Telehenderi izgledaju kao motorizovana vozila, kojima bi trebalo da upravljaju stručna lica obučena za njihovo korišćenje. Za razliku od ostalih tipova vozila, oni su specifični po postojanju teleskopske drške različitih dužina, na koje se mogu postaviti dodaci u vidu viljuški, korpi ili kuka, u zavisnosti o kojoj vrsti tereta je reč. Telehenderi mogu biti različite nosivosti, uspešno se kreću po terenima različite strukture i ekspozicije, a teleskopska drška može biti rotirajuća ili klasičnog tipa.

Kako navedene mašine poseduju velike prednosti i raznoliku namenu, telehenderi na prodaju u Srbiji predstavljaju dobru kupovinu i ulaganje. Nove mašine garantuju visoku tehnološku ispravnost i dugotrajno korišćenje u različite svrhe. Prodaja telehendera vrši se preko određenih kompanija koje se bave servisiranjem i distribucijom različitih mašina, koje možete pronaći putem interneta. Na sva vaša pitanja u vezi funkcionisanja telehendera, možete ih jednostavno kontaktirati putem mejla ili pozivom na kontakt telefon. Osim kupovine, telehendere, ali i ostale mašine možete iznajmiti ili kupiti polovne. Imajte na umu da kompanije ovakvog tipa vrše redovna servisiranja mašina i u obavezi su da uklone svaki kvar, kako bi se radovi obavljali bezbedno po ljude koji rade i po okolinu. 

Da li se ipak odlučiti za kupovinu polovnih telehendera ili njihovo iznajmljivanje?

Ponekad je kupovina novih mašina veoma skupa, naročito kada vam je posao u razvoju. Ipak, potrebna vam je oprema jer bez nje nema radova, pa se određeni poslodavci u tim slučajevima odlučuju za investiranje u polovne mašine. Polovni telehenderi su dobra odluka, ukoliko je na njima izvršen kompletni remont i analiza svih njenih delova. Samo na taj način, firma koja se time bavi, može garantovati da je rizik od velikih kvarova praktično minimalan. Dobra preporuka je da uživo vidite sve mašine koje kupujete, kao i specifikaciju opereme i delova koji su zamenjeni. Samo na taj način, bezbednost radnika je na visokom nivou. 

Ukoliko nemate dovoljno prostora za čuvanje ili vam mašine trebaju za obavljanje poslova koji su kratkoročni ili periodični, možda je bolje razmisliti o njihovom iznajmljivanju. Preko odgovarajućih firmi možete zakupiti telehender koji vam odgovara, kao i posebne prostore za njihovo skladištenje, a učinak vašeg posla neće biti ništa manji.

Related Articles

Leave a Comment