Šta je HyCoSy i kada se primenjuje?

by Iva

U oblasti reproduktivne medicine, postoje različite dijagnostičke metode koje pomažu u proceni plodnosti i otkrivanju potencijalnih problema koji mogu ometati začeće. Jedna od takvih metoda je HyCoSym odnosno histerosalpingo – kontrastna sonografija.

U pitanju je minimalno invazivna procedura koja se koristi za procenu prohodnosti jajovoda i stanja materice. Najpre je postala popularna zbog jednostavnosti, ali i sigurnosti i efikasnosti u pružanju informacija o ženskom reproduktivnom sistemu.

Zasnovan na kombinaciji ultrazvuka i kontrastnog sredstva, HyCoSy pruža mogućnost lekaru da vidi u kakvom stanju se nalazi unutrašnjost materice i jajovoda. Radi se o naročito korisnoj metodi kod žena koje imaju poteškoća sa začećem, budući da može otkriti blokade ili druge abnormalnosti koje mogu ometati prolazak jajne ćelije ili formiranje embriona.

Za razliku od nekih drugih dijagnostičkih metoda, HyCoSy ne zahteva izlaganje rendgenskom zračenju, što ovu proceduru čini sigurnom opcijom za žene koje planiraju trudnoću. Takođe, obično se izvodi u ambulantnim uslovima, bez potrebe za anestezijom, što je čini manje stresnom i neprijatnom za pacijentkinje.

Šta je HyCoSy?

Skraćenica od histerosalpingo – kontrastne sonografije, HyCoSy je u osnovi metoda koja se zasniva na kombinaciji ultrazvuka i kontrastnog sredstva. Podsećanja radi, ultrazvuk je najpre bezbedna, a zatim i neinvazivna metoda koja uz zvučne talase visoke frekvencije stvara slike unutrašnjih organa. Kontrastno sredstvo je supstanca, koja se ubrizgava u jajovode, a kako bi se poboljšala vidljivost njihove unutrašnjosti na ultrazvučnoj slici.

Procedura HyCoSy se izvodi u ordinaciji lekara ili u specijalizovanoj klinici za lečenje neplodnosti. 

Tokom procedure žena leži na ginekološkom stolu, a nadležni lekar uvodi tanki kateter kroz grlić materice u unutrašnjost tog organa. Zatim se kroz kateter ubrizgava kontrastno sredstvo, koje ispunjava matericu i jajovode. Nakon toga, lekar koristi ultrazvučnu sondu za praćenje kretanja kontrastnog sredstva kroz jajovode i procenu njihove prohodnosti.

HyCoSy je relativno brza i bezbolna procedura koja obično traje oko 15 minuta do pola sata. Većina žena oseća samo blagu nelagodnost tokom ubrizgavanja kontrastnog sredstva. Nakon procedure, žena može odmah da nastavi sa svojim uobičajenim aktivnostima.

Kada je neophodno raditi HyCoSy?

Obično se HyCoSy preporučuje ženama koje imaju poteškoća sa začećem ili kod kojih se sumnja na probleme sa jajovodima. Zapravo je u pitanju procedura koja može pomoći u otkrivanju određenih stanja i anomalija. 

Jajovodi su tanke cevi koje povezuju jajnike sa matericom. Ukoliko je kod žene prisutna blokada jajovoda, to može sprečiti jajnu ćeliju da dospe do materice i da se oplodi, što dovodi do neplodnosti. Upravo HyCoSy može precizno da locira mesto blokade i da utvrdi da li je blokada delimična ili potpuna.

Hidrosalpinks je stanje u kojem se jajovod puni tečnošću, što može ometati prolazak jajne ćelije i implantaciju embriona. U tom slučaju HyCoSy može otkriti prisustvo hidrosalpinksa i pomoći u odluci o daljem lečenju.

U slučaju da su prisutne priraslice u materici, odnosno trake ožiljnog tkiva koje se mogu formirati unutar materice nakon operacija, infekcija ili drugih trauma, one i te kako mogu ometati implantaciju embriona i dovesti do neplodnosti ili ponavljanih pobačaja, pa tada HyCoSy može otkriti prisustvo tih priraslica, što će omogućiti i adekvatno lečenje te pacijentkinje.

Takođe, ukoliko su kod žene prisutne i anomalije materice, oba procedura može da pomogne u njihovom otkrivanju.

Sa kojim ciljem se vrši HyCoSy?

Kao najčešći razlog za izvođenje HyCoSy navodi se provera prohodnosti jajovoda, prosto zato što je ona i ključna za začeće, jer omogućava jajnoj ćeliji da dospe do materice i da se oplodi.

Sem toga, pomenuta procedura se vrši i kada je potrebna dijagnostika uzroka neplodnosti. Naime, ona može biti od koristi u otkrivanju uzroka neplodnosti kod žena, kao što su na primer blokada jajovoda ili hidrosalpinks, te anomalije materice ili možda priraslice.

Sem toga, HyCoSy može da pruži informacije o obliku, veličini i strukturi materice, što dalje može biti korisno u dijagnostici i lečenju različitih ginekoloških stanja.

Svakako da će rezultati ovog pregleda u velikoj meri pomoći lekaru da odredi najbolji način lečenja neplodnosti, bilo da je reč o operaciji, vantelesnoj oplodnji ili drugim metodama.

Koja je korist od ovog pregleda?

Najpre treba istaći da je HyCoSy minimalno invazivna metoda, koja se izvodi u ambulantnim uslovima i to bez potrebe za anestezijom. Takođe je i bezbedna, budući da ne podrazumeva korišćenje jonizujućeg zračenja, što je čini sigurnom opcijom za žene koje planiraju trudnoću.

Smatra se i vrlo efikasnom metodom i to najpre za procenu prohodnosti jajovoda i stanja materice.

Brza je i dobro podnošljiva procedura. Obično traje od 15 do 30 minuta i pruža mogućnost pacijentkinji da se odmah po završetku vrati uobičajenim dnevnim aktivnostima.

U velikoj meri će nadležnom lekaru rezultati ovog pregleda biti od koristi i to kako u proceni stanja materice i jajvoda pacijentkinje, tako isto i u planiranju lečenja. 

Related Articles

Leave a Comment