Čemu služe sendvič paneli? 

by Iva

Materijal koji sve češće biraju klijenti danas jesu i sendvič paneli. Osim krovnih, koji se koriste za oblaganje krovnih konstrukcija objekata različite namene, na tržištu se mogu naći i zidni, koji se ugrađuju u unutrašnjosti objekata. 

Osnovna karakteristika i jedan od osnovnih razloga zbog koga je baš ovaj materijal toliko zastupljen na tržištu vezan je za činjenicu da i zidni i krovni sendvič paneli važi za odličan termoizolacioni materijal. Pored toga, izuzetno su jednostavni za montažu, a smatraju se i dugotrajnim materijalom, koji se lako održava. Naravno da kompleksnost montaže zavisi i od karakteristika samog panela, odnosno od toga kojim je materijalom punjen i u samom prostoru u koji bi trebalo da bude postavljen.

Baš zato što su to osnovne karakteristike, odnosno prednosti ovog materijala, sve više ljudi ga koristi. Mada se mora priznati da i sendvič paneli, kao i svi drugi materijali, imaju i određene mane.

Gde se koriste sendvič paneli?

Praktično govoreći, za bilo koju konstrukciju se mogu koristiti i krovni i zidni paneli. Da li će to biti hangar ili hladnjača, odnosno zgrada poljoprivredne namene ili montažni objekat za stanovanje, nije toliko važno, koliko je važno to što će ponuditi vrhunsku termoizolaciju u konkretnom objektu. Takođe se mogu koristiti i za skladišta, odnosno za poslovne zgrade i generalno gde god je potrebno za malo novca zaštititi na prvom mestu krov, odnosno pregraditi unutrašnjost određenog objekta, ali tako da u prostorijama bude visok nivo termo i akustične izolacije, uzevši u obzir da je to još jedna od karakteristika koju sendvič paneli nude. 

Na osnovu čega se biraju sendvič paneli?

Ne treba izgubiti iz vida činjenicu da na tržištu postoje praktično tri vrste sendvič panela. Osnovna razlika među njima vezana je za materijal koji se u njihovoj unutrašnjosti nalazi i za njegove osnovne karakteristike. 

Upravo zato što postoje različiti sendvič paneli, uvek je dobra odluka zatražiti mišljenje stručnjaka o tome koji će se najbolje uklopiti u određeni objekat. 

Tačno određena vrsta ovog materijala se na primer koristi za hladnjače, dok se za poslovne zgrade mogu koristiti drugačiji sendvič paneli, odnosno oni koji su punjeni drugačijim izolacionim materijalom. Samim tim što imaju različito punjenje, te imaju i prednosti i mane, iako je osnovna karakteristika svih njih visok nivo termoizolacije, a zatim i zvučne izolacije, najbolje je pre ugradnje posavetovati se sa stručnjacima. 

Možda će nekome zvučati čudno, ali uzevši u obzir da ovi elementi postoje u različitim bojama, čak i to može uticati na njihove karakteristike. Sve su to sasvim dovoljni razlozi da se pre ugradnje zatraži mišljenje stručnih lica o tome koji sendvič paneli tačno bi bili najbolji za zaštitu određenog objekta. Potpuno je svejedno u principu da li neko želi da ugrađuje krovne ili zidne sendvič panele, jer je uvek najbolje prvo se posavetovati sa licima koja imaju i znanje i iskustvo u korišćenju ovih materijala. 

Da dodamo još i to da su sendvič paneli vrlo jednostavni za održavanje, a većina njih podrazumeva i vrlo laku montažu, odnosno demontažu, ako to bude bilo potrebno. Sve to naravno i te kako ima uticaja i na finansije, a što je svakako još jedan od razloga zbog koga su oni u tako velikoj meri zastupljeni u gradnji poslednjih godina naročito.

Related Articles

Leave a Comment