Zašto su knjigovođe postali i advokati?

by Iva

U našoj državi je opšteprihvaćena pojava da knjigovođe vode knjige i računovodstvene poslove, ali pokrivaju i pravni aspekt. Ukoliko su u pitanju manja ili srednja preduzeća, to se podrazumeva, još od trenutka samog osnivanja firme. A kada je reč o većim korporacijama, radi se o čistoj uštedi novca.

Kako je došlo do toga da su knjigovođe postali i advokati?

Najbolje bi bilo razgraničiti dve oblasti, pa samim tim i sektor delovanja; knjigovođe se bave poslovanjem, računima, taksama, uređivanjem poslovanja, podmirivanjem računa firmme itd; advokati se bave osnivanjem, otvaranjem, registrovanjem firme, bave se ugovorima svih vrsta, pravilima poslovanja, brinu o tome da firme ne bude na gubitku, ako je potrebno ulaze u sporove i vode ih,… Međutim, pošto naše firme zakon ne obavezuje da imaju i knjigovođu i advokata, onda se one, zbog finansijske uštede opredelljuju za posedovanje knjigovođe. Stvar je u tome da knjigovođe, pri radu u svojoj oblasti, dolaze u kontakt sa pravnim stvarima i pitanjima, koja se tiču advokata i na osnovu prepoznavanja ustaljenih obrazaca, smatraju da mogu da se bave i tuđim poslom.

Ono što najčešće knjigovođe rade, a zapravo je posao advokata, su upravo sačinjavanje i sklapanje ugovora svih rsta, registrovanje firme, zastupanje firme pred APR-om,… Knjigovođe hrabro ulaze u trku sa pravnim pitanjima, smatrajući rešavanje tih problema šablonskim. Oni svaki ugovor svedu na obrazac, svaki gubitak novca, pravdaju lošom finansijskom situacijom u firmi, a sve propuste u znanju (kojih je mnogo) rešavaju pomoću internet informacija ili skidanja „draftova“, koje dalje nesmetano koriste. Naposletku, možda bi se vlasnici firmii i kompanija malo pozabavili ovim problemom kada bi znali da ukoliko zbog ovakvog poslovanja knjigovođa nanese štetu firmi, ne snosi posledice. Sa druge strane je zakonom naše države uređeno, da je za isti gubitak, advokat u obavezi da nadoknadi propast koju je izazvao. To je tako zbog njihovog polja delovanja, knjigovođu ste sami ovlastili da vam bude i advokat, dok bi advokat prema vama imao odgovornost.

Šta vam sve omogućava advokat firme?

Pri otvaranju same firme, proceniće opciju koja je odgovarajuća. Pri sastavljanju bilo kakvog ugovora, advokat mora prvo da proceni vašu poziciju i sačini ugovor tako da vi nikada pravno, finansijski i spram zakona ne budete oštećeni. Dok knjigovođe umeju da popune formulare, advokati su zahvaljujući svome dogogodišnje sticanom znanju i veštini, sposobni da procene koji korak, kakva situacija i pozicija je najpogodnija za vas i vašu firmu, a da pri tom sve bude regularno i u okvirima zakona.

Šta kaže zakon? 

S obzirom na to da, od strane vas, opunomoćeni knjigovođa ne snosi nikakve posledice, ukoliko vam, iz neznanja nanese štetu (a i zašto bi, kad ste ga vi takvog angažovali), postoji zakon koji se tiče ovakvog prestupa. U suštini obavljanje posla za koji nismo sposobni uz novčanu nadoknadu se smatra prestupom, odnosno krivičnim delom. Zapravo, jedino advokati mogu pružati pravnu pomoć uz naknadu, što je regulisano i Krivičnim zakonikom koji u članu 342. definiše krivično delo nadripisarstva: „Ko se neovlašćeno i uz naknadu bavi pružanjem pravne pomoći, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine“. Zaključak je da su knjigovođe neprikosnoveni u svom sektoru, ali pravna pitanja bi trebalo da prepuste advokatima.  

Related Articles

Leave a Comment