Prevodioci su nezamenjivi i u digitalnom dobu

by Iva

Današnje vreme je doba komunikacija i interakcije u svim oblastima života. Komunikacija na različitim jezicima danas je gotovo neophodna u svakom poslu, u obrazovanju i bilo kojoj interakciji sa ljudima. Ljudi su shvatili koliko prednosti imaju u svakoj od tih oblasti ako znaju strane jezike koji su najkorišćeniji ali i one koji su manje zastupljeni.

Na svakom razgovoru za posao – prednost je ako znate što više stranih jezika. Kada odlazite na školovanje u inostranstvu – preduslov je da znate jezik te zemlje ili makar engleski. I na kraju, kada odlazimo u neku stranu zemlju turistički – neuporedivo nam je lakše kada imamo znanje što više jezika. Znamo šta bi čitalac ovoga rekao – zašto sve to kada imamo aplikacije za prevođenje. Tačno, te aplikacije mogu pomoći, ali daleko od toga da su korisne u situacijama gde komunikacija treba neometano da teče, naročito usmenim putem.

U redu, ne možemo ni mi znati sve jezike, a neki od njih su u jednom trenutku popularniji od drugih iz mnogobrojnih razloga. Zato možemo i dalje da se oslonimo na prevodilačke agencije i prevodioce koji u njima rade. Jer nije isto steći znanje određenog jezika gledajući serije i slušajući muziku, niti na određenom tromesečnom ili šestomesečnom kursu, i imati akademsko obrazovanje iz određenog jezika.

Kakvo znanje treba da poseduje prevodilac sa srpskog na španski jezik

Za prevodioce se uvek kaže da moraju da imaju i nešto više od pukog poznavanja gramatike i vokabulara jezika na koji i sa kojeg prevode. Recimo, jedan prevodilac sa srpskog na španski jezik mora pre svega da što bolje poznaje oba jezika – ne samo jedan od njih. Uz to, mora se dodati i poznavanje kulture i društva kom pripadaju ti jezici – a sve to čini celokupno znanje koje se u takvom obliku može steći studiranjem tog jezika.

Profesionalni prevodioci pored lingvističkih veština, moraju imati i istančanu veštinu prevođenja, koja se na fakultetima posebno izučava. Tome se moraju dodati i specifična znanja – termini i izrazi koji pripadaju različitim oblastima kao što su umetnost, ekonomija, pravo, književnost, medicina, tehnologija.

Pred prevodiocima nije lak zadatak, ma kako se laicima činilo

Prevodilac ima zadatak da s jednog jezika prenese tekst u drugi – ali tako da se s jedne strane zadrži originalnost teksta koji se prevodi i da se prilagodi duhu jezik na koji se prevodi. To je važno kada su u pitanju sve oblasti – ali je vrlo specifično kod književnih dela i marketinškog materijala – to su kreativne oblasti i prevođenje takvog sadržaja mora podrazumevati zadržavanje i prenošenje stila autora originalnog teksta. Tako da je prevodilac ujedno i pesnik i pisac, i marketing stručnjak, i ekonomista, i pravnik…

Različiti tipovi prevoda

Prevođenje može biti usmeno i pismeno, i to zavisi od situacije u kojoj je prevođenje potrebno. Kod usmenog prevođenja, ono može biti konsekutivno i simultano, i koristi se prilikom zvaničnih sastanaka i prilikom različitih ceremonija. Što se pisanog prevođenja tiče, prevode se članci, brošure, različiti marketinški materijali, naučni radovi, veb stranice, dokumentacija i akta firmi, filmovi, serije.

Kada je u pitanju dokumentacija najrazličitijeg opsega, ona neretko mora biti prevedena od strane sudskog tumača i overena posebnim pečatom, u situacijama kada treba da ima status zvaničnog dokumenta koji je isto validan kao i originalan.

Prevodiocima su na raspolaganju različiti alati kao pomoć prilikom prevođenja

Dok aplikacije i programi ne budu uspeli da potpuno zamene prevodioce, ako se to ikada i bude desilo, oni će biti solidna pomoć prevodiocima kako bi ubrzali proces rada. Postoje različiti alati, kao što su CAT alati za prevode koje karakteriše doslednost i efikasnost. Takođe, tu su onlajn rečnici i različiti serveri koji pomažu da se prevod završi što brže i kvalitetnije

Ko sve koristi usluge prevodilaca i prevodilačkih agencija

Prevodilačke agencije obično imaju stručnjake za više različitih jezika i osim što pružaju usluge usmenog i pismenog prevođenja, njima se možemo obratiti kada nam je potrebna lektura teksta, kao i kada nam je potrebno da se određeni prevod overi i sertifikuje. Usluge prevodilaca i sudskih tumača često traže poslovne organizacije – za različitu dokumentaciju i promotivni materijal.

Zatim, klijenti mogu biti akademske institucije – za prevode akademskih radova, knjiga i najrazličitijih publikacija. U medijima – televiziji, izdavaštvu, novinarskim agencijama i redakcijama – prevodioci ne samo da su traženi već su i obavezni kao deo kolektiva, mada se danas najčešće angažuju kao spoljni saradnici. Takođe, i pravne institucije su stalni klijenti prevodilaca, naročito sudskih tumača. I na kraju, ne treba izostaviti oblast turizma, naročito turističke organizacije, koje moraju ponuditi sve svoje sadržaje prilagođene turistima sa različitog govornog područja i tako privući što više njih. 

Related Articles

Leave a Comment