Kako da ostanete u okviru bužeta dok planirate svadbu

by Iva
svadba

Venčanje predstavlja jedan od najsvečanijih trenutaka u životu svakog čoveka, i isto tako, najverovatnije jedan od najskupljih događaja koji će imati priliku da organizuje. Dok je, sa jedne strane, cifra koju imamo na raspolaganju uglavnom fiksna i ograničena, broj stavki za koje treba izdvojiti novac se, s druge strane, kako se što više udubljujemo u pojedinosti oko planiranja svadbenog dana, stalno uvećava. Ipak, ne treba klonuti duhom, jer moguće je, kao što ćemo pokazati, isplanirati svadbu koja će biti simbol ljubavi i ostati u lepom sećanju, a da je pritom u okviru ograničenog budžeta. 

Budite realni u određivanju budžeta

Prvi i  najvažniji korak za planiranje  svadbe jeste određivaje budžeta u koji bi svi troškovi morali da se uklope, jer u suprotnom uspešna organizacija neće biti moguća i taj manjak će se negde neizbežno pojaviti. Prilikom određivanja budžeta budući supružnici bi trebalo da se vode realnim stanjem stvari, jer budžet ne može da predstavlja željenu cifru ili spisak namera i nadanja. 

Pre svega bi trebalo napraviti spisak gostiju kako bi se stvorila jasna slika o tome koliko će ’’stolica’’ biti potrebno obezbediti i samim tim koliki prostor je potrebno zakupiti, zatim nekoliko puta proći spisak svih stavki kako bi sa sigurnošću moglo da se kaže da ništa nije izostavljeno ili preskočeno, jer je za savršen svečani trenutak potebno da svaka stavka bude unapred pripremljena. 

U zavisnosti od toga da li će svadbu plaćati sami mladenci ili će to posebno ili zajedno na sebe preuzeti mladini i mladoženjini roditelji, sva konkretna planiranja i dogovaranja mogu započeti tek kada se jasno zna sa kojim iznosom se raspolaže i u koje okvire se mora uklopiti. Loši pristupi u ovoj situaciji mogu imati za posledicu propuste i nedostake u samom svadbenom danu, koji mogu da naruše ukupni doživljaj samog događaja.

Odaberite restoran za svadbu po meri

Nakon što ste odredili bužet, ustanovite koliki njegov deo je namenjen zakupu restorana i u skladu sa tim odaberite pravi restoran za svadbu. Ono o čemu treba voditi računa prilikom izbora restorana je tip prostora i ponuda svadbenih meija. Kada vam kažemo odaberte restoran za svadbu, tu se na prvom mestu misli na prostor koji će svojom veličinom odgovarati broju vaših zvanica, mada se u restoranima koji ovom tipu proslava pristupaju profesionalno, sale uglavnom mogu, raspoređivanjem nameštaja i dekoracija prilagoditi i manjim  većim svadbama.

Ne želite da vam zbog potencijalne uštede gosti budu zbijeni, a prostor prenatrpan ili da se stiče utisak da, zbog prevelikog i jeftinijeg prostora, nedostaje polovina gostiju. Na drugom mestu je i šira ponuda različitih tipova menija za svačiji ukus i džep, i upravo je to jedna od najbitnijih stavki koja će vam pomoći da ostanete u okviru zacrtanog budžeta, takođe i još jedna od karakteristika profesinalnih restorana za svadbe. Tamo gde imate veću mogućnost izbora i gde postoji mogućnost prilagođavanja menija potebama klijenata, tamo je i vaša mogućnost za ostajanje u planiranim finansijskim okvirima. 

Pažljivo odredite koga i kako ćete pozvati

Na dan vašeg venčanja ćete svakako želeti da se okružite dragim i za vas važnim ljudima, ali vodite računa da prilikom pravljenja spiska gostiju to zaista tako i bude. Veliko venčanje ne znači istovermeno i lepši i svečaniji provod, ali svakako znači veće troškove. 

Takođe, postarajte se da vam gosti potvrde svoje prisustvo, kako ne biste bespotrebno plaćali prazne stolice. Što se tiče toga kako ćete pozvati ljude, štampanje, kovertiranje i slanje pozivinica u današnje vreme predstavlja jedan suvišni trošak i pomalo prevaziđeni pristup. Umesto toga, razmotrite opciju slanja digitalnih pozivnica, koje možete, u zavisnosti od nivoa informatičke pismenosti, uz nekoliko kratkih, a jednostavnih uputstava dostupnih na internetu, za vrlo kratko vreme sami kreirati. Ovaj tip pozivnica je savremeniji i besplatan, pritom isto tako može biti originalan.

Sve što možete uradite sami

Organizatori ili planeri venčanja su uvek od velike pomoći i mogu znatno da olakšaju proces organizacije, ali se najveći prostor za uštedu pojavljuje upravo u tom aspektu, pa će, ako se umesto delegiranja dužnosti njima, odlučite da sami uradite sve što možete, u vašem budžetu ostati više novca koji ćete moći da preusmerite na druge stvari. Primera radi, na samoj dekoraciji imate dosta prostora za uštedu, pa ukoliko se odlučite da ukrase koji će se nalaziti na svakom od stolova napravite sami, izdvojiti znatno manje novca i istovremeno ispoljiti sopstvenu kreativnost. Slično važi i za cvetne aranžmane, jer ćete sami, uz malo truda, moći da prionađete povoljnu ponudu cveća koje potom možete da aranžirate po želji. 

Related Articles

Leave a Comment